POLITIKA JAKOSTI STAVEBNÍ FIRMY RUBEST spol. s r.o.

Oba jednatelé společnosti vyhlašují tímto dokumentem svoje rozhodnutí rozvíjet systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2008 tak, aby docházelo ke zlepšování jeho efektivnosti.

Dlouhodobě se specializujeme na provádění sanací železobetonových konstrukcí, oprav balkonů, na program regenerace panelových a obytných domů a program zateplování rodinných domků. Kvalitně odvedenou prací vytváříme předpoklady pro trvalou spolupráci s našimi zákazníky a k upevňování postavení Rubest spol. s r.o. u úřadů městských částí Brna a Stavebních bytových družstev. 

K naplnění záměru vedení společnosti dodržuje následující politiku kvality:

  • V oblasti regenerace panelových domů a budov chceme vyhovět náročným požadavkům vládního programu “humanizace sídlišť.
  • V oblasti sanací se zaměříme zejména na využití progresivních technologických postupů při sanaci obvodových plášťů panelových domů, oprav balkónů a lodžií.
  • Stavební práce budeme odvádět v nadstandardní kvalitě celku i v detailu.

Chceme, aby pro vykonávání všech činností prováděných zaměstnanci Rubest spol. s r.o. a subdodavateli byla charakteristická serióznost, dodržování dohod za všech okolností, systematicky rozvíjená snaha o vnímání potřeb zákazníků, zvyšování jeho spokojenost s naší prací, neustálé zkvalitňování prováděných prací, dodržování technologických postupů a zákonných předpisů. Budeme trvale udržovat a zvyšovat úroveň kvalifikace zaměstnanců a subdodavatelů. 
Předpokládáme, že striktní dodržování těchto zásad bude základem dalšího budování pověsti organizace jako spolehlivého a korektního partnera.

 

V Brně 8.1.2010
Ing. Miloš Bernard v.r. a Ing. Jan Ruman v.r. 
Jednatelé společnosti 

 

Od roku 2004 je naše firma držitelem certifikátu ISO 9001:2000 s tím, že je neustále vyvíjena a rozvíjena politika kvality.

RUBEST spol. s r.o. - certifikát ISO 9001

První certifikace z roku 2004:

RUBEST spol. s r.o. - certifikát ISO 9001

RUBEST spol. s r.o. - certifikát ISO 9001

Opakovaná certifikace z roku 2007, platnost do roku 2010 :

RUBEST spol. s r.o. - certifikát ISO 9001